Bram Bogart (1921 - 2012)


De tot Belg genaturaliseerde Nederlandse beeldhouwer, keramist, schilder en graficus Abraham Van Den Bogaert, Bram van den Boogaart, later kortweg Bram Bogart, werd 12.07.1921 in het Nederlandse Delft geboren.

Zijn krachtige werk vormt een combinatie van de technieken van het Action Pain­ting en de Art Informal. Door zijn impasto komen de tastbare kwaliteiten van het medium verf naar voren en wordt de materië­le substantie van zijn werk dui­delijk aangetoond. Door deze techniek wordt de opbouw van het beeld, die zich ontwikkelt uit zelfstandige verflagen, veraan­schouwelijkt. De speciale char­me van het werk van Bogart be­rust op de spanning tussen kleurgebruik en beeldharmo­nie.


Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte de kunstenaar figuratieve schilderijen zoals landschappen en stillevens. Door de beperkingen in de oorlogsjaren moest hij onconventionele materialen gebruiken zoals stopverf en zandmengsels. De fascinatie voor textuur en vorm zette zich later voort in zijn meer abstracte werk dat steeds gemakkelijker en krachtiger werd. Bogart wordt vaak genoemd als een van de informele kunstenaars. Hoewel hij nooit lid was van de Informele Groep, is hij een van de kunstenaars die de informele schilderstijl heeft verdicht tot een essentie die nergens anders terug te vinden is


Hij werkte van 1943 tot 1948 in Den Haag. Afwisselend met verblijf in Delft en Frankrijk. Later verhuisde hij naar de Belgische provincie Limburg, waar hij een kasteel met grote ateliers kocht om in te werken.