Goede doelen

Wie tijdens dit weekend een kunstwerk koopt, draagt meteen zijn steentje bij aan een van onze goede doelen. De netto opbrengst van de tentoonstelling wordt door Kiwanis Zaventem Airport vzw volledig doorgestort aan organisaties die het welzijn van kinderen en geestelijk gelijkgestelden behartigen. Enkele van onze goede doelen:

Akabe Zaventem

AKABE is net als de kapoenen of de givers een tak binnen een scoutsgroep. AKABE is dus helemaal scouts, maar dan net dat tikkeltje anders. Het is de scoutswerking voor kinderen en jongeren met een handicap. Met onze nieuwe AKABE tak wil Scouts Zaventem deze jongeren de kans geven om net als andere kinderen van zondag de leukste weekdag te maken.

Koninklijk Instituut Woluwe

In het Koninklijk Instituut Woluwe willen ze met een hart voor kinderen en jongeren, op een respectvolle en professionele manier, het welbevinden bevorderen van kinderen en jongeren met een gehoorsstoornis, een taalstoornis, een autismespectrum stoornis, met een visuele beperking, of een gedrags– en emotionele stoornis.

Missing You

Missing You ijvert ervoor dat ieder kind, jongere of jongvolwassene die geconfronteerd wordt met verlies voldoende ruimte en gepaste steun krijgt om zijn individueel rouwproces op de best mogelijke manier te doorlopen. We spreken de veerkracht aan waarover kinderen, jongeren en jongvolwassenen beschikken en ondersteunen deze. We helpen jonge rouwenden zo als krachtige mensen uit hun rouwproces en verlieservaring te komen.

Dolm

Een centrum dat hulp biedt aan kinderen met leermoeilijkheden.. Ons team van universitair opgeleide orthopedagogen zorgt voor de begeleiding.

KUSS ZELLIK

Knutselen, uitstapjes, spelletjes en snoezelen voor kinderen met een handicap vanaf 6 jaar

Voedselverdeelpunt De Zoekmand Zaventem

Voedselbedeling voor de minder begoeden te Zaventem. Kiwanis sponsort verrassingen en lekkernijen voor deze kinderen bij feestdagen.

Eliminate

Ons district heeft zich geëngageerd om haar deel te doen en 1.950.000,- USDollar in te zamelen en dus minimaal 1.083.333 levens te redden/ te beschermen. Sinds wij, Kiwaniërs, onze schouders onder het project hebben gezet zijn 17 landen MNT-vrij (MNT : Maternale en Neonatale Tetanus) verklaard. Een land wordt MNT-vrij verklaard zodra er minder dan 1 (één) tetanusbesmetting wordt vastgesteld per 1.000 levend geboren baby’s. Er zijn nog 21 landen te gaan. Op de site www.TheEliminateProject.org kan iedereen dit zelf en in zijn moedertaal (rechtsboven de gewenste taal aanklikken) van dag tot dag opvolgen.

Happy Child

Hulp aan kinderen in oorlogsgebied door hen bescherming, opvoeding en integratie te bieden.

Kiwanis Project Pop

Verpleegkundigen leggen aan de hand van deze pop aan de kinderen uit welke ingreep of behandeling zij zullen ondergaan. Kiwanis organisaties schenkt aan elk kind deze pop die ze dan later mee naar huis kunnen nemen.

Special Olympics

De sociale integratie van kinderen met een verstandelijke beperking bevorderen door middel van sport.