Constant Permeke (1886 - 1952)


De Belgische kunstenaar Constant Permeke werd in 1886 in Antwerpen geboren. Constant was de zoon van een zeeschilder. Na een jaar gestudeerd te hebben aan de kunstacademie in Brugge, vervolgde hij zijn opleiding in Gent. In Gent ontmoette Constant Permeke de schilders Frits van den Berghe en Gustave de Smet met wie hij een langdurige vriendschap sloot.


Na zijn dienstplicht te hebben voltooid, voegde Constant Permeke zich in 1909 bij zijn vrienden in het kunstenaarsdorp Sint-Martens-Latem. Dit kunstenaarsdorp was een broeinest van de Vlaamse expressionisten. Permeke wordt beschouwd als de belangrijkste vertegenwoordiger van deze stroming.


Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Permeke opgeroepen voor het leger. In 1918 keerde hij terug in Oostende. In deze plaats schilderde hij het landschap en de bevolking, zoals boeren en vissers, als grove massieve figuren in een sober palet. Uit deze schilderijen spreekt een bijzonder vreugdeloze sfeer.


Vanaf de jaren twintig veranderde zijn stijl onder invloed van Afrikaanse kunst. De losse penseelstreken maakten plaats voor een strakkere stijl met gesloten contouren. Hierdoor werden zijn figuren nog massiever en bijna kolossaal.

Vanaf het midden van de dertiger jaren werkte Constant Permeke ook als beeldhouwer, hetgeen niet verwonderlijk is, daar hij zijn figuren op zijn schilderijen reeds weergaf als beelden