Peter Bostoen


Kijkend naar de sculpturen van Peter Bostoen valt het op dat hij een verfijnd gevoel voor een zachte, harmonische lijn nastreeft, en dit opzet ook ten volle bereikt. Die gevoelige lijn weet hij consequent vol te houden, terwijl hij er in slaagt om details, die deze lijn zouden verstoren of verbreken, weg te zuiveren. In zijn ontwerpen weet hij trouwens precies hoe hij sobere geometrische vormen kan toepassen.

Eigenlijk gaat het ten dele om een symbolische voorstelling van de menselijke figuur waarbij de in elkaar overgaande volumes op een uitgebalanceerde wijze tot eenheid komen. In die zin blijven de sculpturen, de beeldhouwer toont ook dieren, beelden met een herkenbaar signatuur.


Peter Bostoen is een kunstenaar die zijn werk voornamelijk op de menselijke figuur afstemt. Hij laat alvast zien dat wat zijn vormgeving betreft, hij een vaste en duidelijk herkenbare lijn volgt. Bovendien is het goed vast te stellen dat hij over een grote creativiteit beschikt, en dus niet behoort tot de kunstenaars die traagheid op de rug van een gebrek aan inspiratie schuiven.

Intussen heeft hij zich ook verdienstelijk gemaakt op het gebied van toepassingen in verband met de architectuur. De twee fraaie lichtzuilen aan de ingang van de Bourlaschouwburg in Antwerpen zijn werkstukken van zijn hand.


Dat we dit vermelden doen we slechts om aan te tonen dat een authentiek kunstenaar zijn talent en kunde in dienst durft te stellen van opdrachten, waarin de functie van de opdracht van belang is, en niet mag afgewimpeld worden vanuit een hooghartige artistieke houding.

Peter Bostoen heeft een indrukwekkende lijst van tentoonstellingen op zijn naam staan, en realiseerde ze zelfs tot in enkele uithoeken van de wereld. Afrika neemt daar een belangrijke plaats bij in. Niet alleen als beeldhouwer, maar ook als aquarellist is Peter Bostoen verdienstelijk geweest. Momenteel opteert hij echter in de eerste plaats voor de beeldhouwkunst.


In 1992 werd zijn jong talent erkend en werd zijn werk geselecteeerd voor de Nationale Prijs Mark Macken voor beeldhouwkunst aan de Akademie voor Schone kunsten te Antwerpen .

Het is duidelijk dat Peter Bostoen, sinds zijn eerste tentoonstelling in 1979, zich voortdurend heeft ingezet om een confrontatie met het publiek niet uit de weg te gaan.

                                           Remy De Cnodder, kunstcriticus